Waarderingsspeld 2018

Drietal leden ontvangt waarderingsspelden van AV NOP op de ALV

Op 28 november jl. werd, tijdens de Algemene Ledenvergadering, de waarderingsspeld van de vereniging op feestelijke wijze uitgereikt aan een drietal leden, dat 30 of meer jaren ononderbroken lid is van AV NOP.

Voor leden die 30 of meer jaren lid zijn van een vereniging kan het niet anders dan dat die verenging veel voor hen betekent in hun leven. In de eerste plaats op sportief gebied, door regelmatig deel te nemen aan de trainingen van een de trainingsgroepen die de vereniging rijk is. In de tweede plaats door het sociale aspect van een sportvereniging: het samen trainen, gezamenlijk deelnemen aan wedstrijden en aan andere activiteiten, zowel activiteiten binnen als buiten de vereniging. Naast de vakkundig geleide en gevarieerde trainingen is de nazit, het koffiedrinken na afloop in de kantine, minstens net zo belangrijk. 

Het zijn leden die niet alleen nemen, maar ook geven. Het is geweldig om te zien dat deze mensen, bijna zonder uitzondering, door het verrichten van vrijwilligerswerk heel belangrijk zijn en zijn geweest voor de vereniging. Leden voor wie vrijwilligerswerk erbij hoort, vanzelfsprekend is. Vrijwilligerswerk in allerlei vormen en op allerlei gebieden. Samen zorgen zij er mede voor dat de verenging een vereniging blijft en geen bedrijf wordt.  

Aan onderstaande leden werd tijdens de ALV de waarderingsspeld uitgereikt: Adri Koster, Suze Bastiaanssen en Reina Kuiper. Zij ontvingen niet alleen de waarderingsspeld. Ook werden zij daarbij persoonlijk toegesproken en in de bloemetjes gezet.

Ook Koos Prins is zonder onderbreking 30 jaar lid van de vereniging. Hij was op deze avond verhinderd en aan hem zal op een later tijdstip de waarderingsspeld worden uitgereikt.

 waarderingsspeld_nov_2018_foto_2.jpg
 Vlnr. Adri Koster, Suze Bastiaanssen en Reina Kuiper.

Overige artikelen Overzicht