Bea Nugter lid van verdienste

Trainster van de B- en C-pupillen

Toen Corinne, haar dochter, in 1997/1998 lid werd van AV NOP werd Bea na al een aantal keren te hebben gejureerd al snel jeugdtrainster van de B- en C-pupillen. Ze ging onmiddellijk de training met twee assistent-trainers verzorgen en volgde de twee jaar daarop de cursus voor jeugdtrainster in Zwolle;

Tot en met 2012 zou ze deze pupillengroep blijven trainen. Met meerdere assistent-trainers en een daarvan was haar dochter Corinne. Het werd nog gekker want op een gegeven moment gaf haar zoon Adri de A-pupillen training op hetzelfde tijdstip. 

Bea was een enthousiast, trouw en betrokken trainster. Twee keer in de week stond ze voor de groep en ze begeleidde de atleten altijd bij de wedstrijden, zowel in de zomer als in de winter. Ze regelde het vervoer naar de uitwedstrijden. In die tijd vertrokken de atleten gezamenlijk in een groep naar de wedstrijden en reden achterelkaar zo lang het duurde. Meestal gooiden de toenmalige verkeerslichten bij Ens roet in het eten en mocht het daar niet gebeuren dan hield het kolonne rijden wel op bij de oude Ramspolbrug;

Ze regelde ook de deelname van de AV NOP-pupillen aan de, al jaren verdwenen, Nationale  Jeugd Atletiek Dagen, waar een team van de regio IJsseldelta steevast aan meedeed.

bea_2.jpg

Lid van de WOC

Vanaf januari 2009 tot op heden lid van de Wedstrijd Organisatiecommissie (WOC). Ze houdt van aanpakken, van opschieten en strakke, goed geleide vergaderingen en stuurt de vergaderingen regelmatig bij met “kom op jongens, even centraal”.

Binnen de WOC regelt ze al jaren de herinneringen en de prijzen (linten, medailles en bekers) voor de winnaars en bij clubwedstrijden ook voor de overige deelnemenede leden.

In de WOC benadert ze de vrijwilligers voor de wedstijden en is jurycoördinator. Deze taken verrichtte ze ook bij de NK’s voor AB-junioren die in Emmeloord werden georganiseerd en de afgelopen 7 jaar was ze vrijwilligers-coördinator bij de NK-indoor voor AB-junioren in Apeldoorn, dat in die jaren werd georganiseerd door de Stichting Atletiek Commissie IJsseldelta. Een combinatie van functies die AV NOP bij haar grote wedstrijden een groot aantal vrijwilligers van buiten de vereniging opleverde.

De dubbelfunctie vrijwilligers/jury-coördinator was bij tijd en wijle erg arbeidsintensief. Met name in de weken voor de wedstrijden waarschuwde Bea regelmatig, soms bijna de wanhoop nabij, voor een tekort aan vrijwilligers op de wedstrijddag. Er is namelijk een structureel tekort aan vrijwilligers en soms wordt er wel heel gemakkelijk afgezegd. Als de klus vlak voor of op de wedstrijddag was geklaard was dat een hele opluchting voor haar; 

Op de wedstrijddagen loopt Bea, hoewel ze het dan altijd druk heeft, relaxed rond en na de wedstrijden is het, in haar eigen woorden, bijna altijd “grandioos, super, wat heb ik genoten”.

Veertien jaar pupillentrainster en 10 jaar lid van de WOC, elkaar deels overlappend, en lid van tijdelijke commissies, waarmee heel veel tijd en energie was gemoeid, wat veel plezier en voldoening opleverde en natuurlijk af en toe wat ergernis en misschien wel wanhoop veroorzaakte, is met elkaar voor de Algemene Ledenvergadering aanleiding om Bea te benoemen tot Lid van Verdienste van de vereniging.

 

Overige artikelen Overzicht