Aannemer baanrenovatie is bekend

Na een proces van een aantal jaren is het eindelijk zover:
De baan gaat komende zomer drastisch gerenoveerd worden.

Al met al heeft dit in aanloop nogal de nodige energie gekost, heel veel overleg met gemeentelijke ambtenaren en zelfs inspraaktijd tijdens officiële vergadering in de raadszaal. Hier hebben wij mogen aangeven dat wij ons zorgen maakten over een ontoereikend budget in relatie tot eerdere toezeggingen om tot een NK waardige atletiekbaan te komen. Hierna heeft er nog een bezoek van de wethouder en ambtenaren plaatsgevonden op de atletiek accommodatie zodat wij extra toelichting konden geven. In tussentijd hebben er diverse politieke partijen een motie ingediend om de renovatie naar NK waardig te ondersteunen. Uiteindelijk is dit tijdens een raadsvergadering op positieve wijze afgehamerd en kunnen we verder. Er hebben  vier aannemers op basis van een leidraad een plan van aanpak gepresenteerd. De punten waarop ze allemaal beoordeeld werden zijn:
·         Samenwerkingsvisie
·         Kwaliteitsborging
·         Budgetbewaking
·         Duurzaamheid

De aannemer die uiteindelijk het beste uit de bus kwam, is CSC Sport uit Zeewolde onderdeel van de Ten Cate Group

Het bouwteam bestaande uit Gemeente Noordoostpolder, AV NOP en CSC Sport heeft maandag 27 november haar eerste overleg gehad. In eerste instantie wordt er een nieuw ontwerp gemaakt van de inrichting van de baan waarmee ook per onderdeel de kosten inzichtelijk gemaakt worden.

AV NOP heeft alle stukken aangeleverd met de bijbehorende wensen. Eind van dit jaar weten we wat de financiële impact hiervan is en zullen er zeker nog keuzes gemaakt moeten worden.

Het is niet alleen maar financiële impact, deze renovatie raakt ons allemaal met name in het gebruik van onze accommodatie tijdens renovatie. De start staat op de planning direct na het NK Meerkamp op maandag 3 juni. De werkzaamheden zullen op zijn vroegst oktober 2024 kunnen worden afgerond en is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, dus kunnen daardoor nog uitlopen.

Om de kosten te drukken, zodat we extra zaken kunnen realiseren, hebben we zelfwerkzaamheid aangeboden. Dus dat komt erop neer dat we graag met alle leden de handen uit de mouwen willen steken voor een maximaal resultaat. Hier hebben we als vereniging dan ook de komende 20 jaar heel veel plezier van. Hoe we dit gaan invullen zullen we op een later tijdstip laten weten.

Dit was even de eerste update en we zullen jullie proberen tussendoor op de hoogte te houden

Met vriendelijke groet, namens de renovatie commissie,

Cor van den Berg

Algemeen nieuws Overzicht