Algemene ledenvergadering op 26 mei 2021

Graag nodigen we u/jou uit voor de algemene ledenvergadering van AV NOP.

Deze vergadering vindt online plaats. De vergaderstukken zoals het jaarverslag over 2020 en het verslag van de vorige algemene ledenvergadering van 25 november 2020 zijn te raadplegen via de site (deze informatie is alleen zichtbaar voor leden, daarom dient u eerst in te loggen). Klik hier om naar de ALV site te gaan.

De agenda beperkt zich tot punten met zaken die volgens de statuten verplicht zijn en waarbij het bestuur op korte termijn de mening en de instemming van de leden nodig heeft. De agenda voor de vergadering treft u onder deze aankondiging aan.

Aanmelden voor vergadering:

Aanmelden voor deze vergadering geschiedt door middel van een mail naar secretariaat@avnop.nl
U ontvangt daarna per e-mail de inlogcode waarmee u zich aan kunt sluiten bij de vergadering (wij gebruiken zoom). Inloggen kan vanaf 19.45 uur, om 20.00 start de vergadering.
We rekenen op uw aanwezigheid.
Indien u verhinderd bent, kunt u zich afmelden bij het secretariaat via secretariaat@avnop.nl
We hopen u met bovenstaande informatie en bijgevoegde agenda voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aankomende algemene ledenvergadering. Mocht u nog vragen of aan- of opmerkingen hebben, dan vernemen we dat graag via bovenstaand mailadres ruim voor aanvang van de vergadering.

Graag tot 26 mei.

Bestuur AV NOP

Erik Hellendoorn, voorzitter
Ingrid Draaistra, secretaris
Annet Hegeman, penningmeester
Marcel Hegeman, penningmeester
Agnes Olgers, algemeen bestuurslid
Gerrit Minkjan, algemeen bestuurslid

Downloads:

Algemeen nieuws Overzicht