Houdt de 1,5 meter, ook tijdens het lopen!

Gauw opzij, want daar komt weer zo'n spetterende jogger René Diekstra, René Diekstra ergert zich in het park aan joggers en wandelaars die geen afstand houden. Maar hoe spreek je anderen aan op hun gedrag?
Wat kunnen twee Leidenaren niet wat één ook niet kan? Antwoord: achter elkaar lopen! Ik ben daar dagelijks getuige van als ik wandel door het park tegenover mijn huis. Als een stel me tegemoetkomt, gaan ze zelden even achter elkaar lopen om ruimte te maken. Hierdoor moet ik voor die 1,5 meter constant van het pad, en soms zelfs half het struikgewas in.

In het park wordt ook druk gejogd. Prima wat mij betreft, als ze maar afstand houden. Maar dat doen joggers zelden. Die kiezen vrijwel altijd voor het midden van het pad. Bezweet en druppeltjes rondspattend komen ze of van achteren rakelings langs of jij moet, als ze van voren komen, een eind de struiken in om niet met allerlei (toegegeven, soms overdreven) besmettingsvisioenen thuis te komen.
Na 150 parkdagen met 1,5 meterpogingen, begint dit alles me danig te irriteren. Want velen lijken het ondanks alle oproepen van Mark en Ferdinand maar niet te leren. Mijn eigen uitwijkgedrag werkt ook niet. Iets dat ik zo langzamerhand ook mezelf verwijt. Want ik heb nog nooit een stel of een jogger op hun gedrag aangesproken. Waarom niet? Beducht voor afwijzende of agressieve reacties? Of is het onhandigheid? Weet ik gewoon niet hoe je dat doet, anderen op straat op een respectvolle maar effectieve manier aanspreken op hun problematische of tegendraadse gedrag? En, even belangrijk, ben ik mijnerzijds bereid en in staat het op een respectvolle manier te accepteren als anderen mij op mijn gedrag aanspreken?
Bij afspraken voor duurzame gedragsverandering is het psychologisch gezien essentieel elkaar te mogen aanspreken. Willen we toenemende laksheid in het onderhouden van de coronamaatregelen, en daarmee misschien volgende besmettingsgolven, voorkomen, dan moeten we veel meer nadruk leggen op afspraken over en vaardigheid in aanspreken. 
Daarom, Mark, maak als de bliksem filmpjes waarin wordt voorgedaan hoe het niet moet (met Ferdinand in de hoofdrol) en hoe het wel moet. En roep verenigingen, bedrijven, onderwijsinstellingen en ministeries op deze regelmatig te tonen in hun gebouwen. En wat de straat betreft, hamer er constant op dat wij ons in de publieke ruimte wel degelijk tegen elkaar aan mogen bemoeien. Die ruimte is immers van ons allemaal.

Zou u dit willen delen met uw leden die op de fietspaden hun sport beoefenen Er fietsen ook mensen die zo als ik een chemo kuur volgen en echt voor onze groep is 1,5 mtr. 
Heel belangrijk ik ben een groep tegen gekomen die op een fietspad van nog geen 1,5 mtr breed Productie weg naar rotonde Hannie Schaftweg Met zijn 3 en naast elkaar bleven lopen. Ik gun ieder zijn hun plezier maar dit kunnen we toch simpel met elkaar oplossen 

Alvast bedankt met vriendelijke sport groet Rein

Algemeen nieuws Overzicht