Hervatten trainingen AV NOP

Het kabinet heeft woensdagavond jl. de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Goed nieuws voor de atletieksport en de loop- en wandelgroepen! De versoepeling houdt in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten gezamenlijk mag sporten en bewegen (verantwoord en op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar). Sinds 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding alweer samen sporten. Afgelopen week hebben de jeugdtrainers en het accommodatiebeheer hard gewerkt om de hervatting van de jeugdtrainingen mogelijk te maken. De atleten en hun ouders/verzorgers zijn hierover geïnformeerd. Van kracht blijft dat er geen officiële wedstrijden mogen plaatsvinden tot 1 september en dat toiletten, kleedkamers en kantine voorlopig gesloten blijven.

Wat betekent de versoepeling van de maatregelen voor de loopgroepen?

Vrijdagavond zijn de protocollen met vernieuwde regels van de Atletiekunie en NOC*NSF  binnengekomen. Dit weekend zorgen we ervoor dat onze looptrainers worden geïnformeerd en geïnstrueerd om per 11 mei weer trainingen aan jullie te verzorgen.  

Omdat de jeugd maandag ook opstart en we willen kijken hoe het trainen op de baan met inachtneming van de verplichte coronaregels loopt, heeft het bestuur besloten om tot 1 juni de accommodatie op de dagen dat onze jeugd traint, namelijk; maandag-, dinsdag en donderdag niet open te stellen voor baantrainingen voor 18+.

Alle looptrainingen worden dus hervat, alleen nog niet allemaal weer op de baan (mochten het baantrainingen betreffen). Onderaan deze nieuwsbrief ontvangen jullie de regels die voor jullie als sporters gelden. Lees ze goed door en hou je hieraan. Alleen op deze manier mogen we weer samen veilig sporten.

Op woensdagavond en zaterdagochtend is Zignea bij ons te gast. Zij maken alleen gebruik van het binnenterrein en/of het bijveld, waardoor trainen op de baan op de woensdagavond wel mogelijk is.

Bij de entree van de baan is inmiddels een aantal voorzieningen getroffen: zo is de ingang (loophek) door middel van hekken gescheiden van de uitgang (grote toegangshek), zijn desinfectiemiddelen aangeschaft, zijn informatieborden geplaatst en is de toegang tot de kantine, bankjes, kleedkamers en toiletten verhinderd. Verzamelen voor trainingen die buiten de accommodatie plaatsvinden vindt plaats op de parkeerplaats.

Het bestuur en de trainers zijn belast met het toezicht op de naleving van de regels uit het protocol verantwoorde atletieksport. Volg daarom hun aanwijzingen strikt op.

De wandeltrainingen starten nog niet. Over de invulling van de trainingen en de startdata wordt nog overlegd. De wandelaars ontvangen zo spoedig mogelijk bericht.

De krachttraining worden niet vóór 1 juni hervat omdat de training de jeugdtrainingen overlapt en we eerst uit willen zoeken of het mogelijk is om deze training buiten te kunnen geven in overeenstemming met het protocol verantwoorde atletieksport.

Houd www.avnop.nl in de gaten voor actuele informatie.

We zijn ontzettend blij dat we na deze periode van lock down weer mogen opstarten en we kijken er naar uit om jullie weer te mogen verwelkomen op de vereniging

Sportieve groet, het bestuur.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:  

·        Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.

·        Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar). 

·        Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.

·        Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

·        Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf hun risico te analyseren of zij op de accommodatie of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven, raadpleeg desnoods je huisarts.

·        Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

·        Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.

·        Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.  Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.

·        Vermijd het aanraken van je gezicht.

·        Schud geen handen.

 

Maatregelen voor atleten: 

·        Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.

·        Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de club op zodat de club rekening kan houden met de toestroom.

·        Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.

·        Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.

·        Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie/trainingslocatie.

·        Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers en douches zijn gesloten.

·        Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.

·        Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.

·        Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of maak de materialen schoon voordat iemand anders ze gebruikt.

·        Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.

·        Verlaat direct na de training de accommodatie. 

Algemeen nieuws Overzicht