Bericht vanuit het bestuur

Beste leden,

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van Minister-President Mark Rutte op 21 april j.l. volgt hier een update vanuit het bestuur.

In de eerste plaats het uit stellen tot nader orde van onze Algemene Ledenvergadering die gepland staat op 27 mei a.s. Volgens de statuten zijn wij verplicht om binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar de ALV te houden, waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid (o.a. het financiële verslag van 2019).  Gezien de maatregelen die getroffen zijn om het Coronavirus te beteugelen mogen we niet in vergadering bij elkaar komen en kunnen we de ALV dus voorlopig niet houden.
Ook zonder het houden van een ALV blijft het bestuur verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het bestuur blijft sowieso verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle lopende zaken die nodig zijn voor de continuïteit van de vereniging. Het advies is om gedurende de periode van uitstel van de ALV door het bestuur geen ingrijpende beslissingen te laten nemen. Beslissingen waarvoor goedkeuring van de ALV nodig is worden uitgesteld, tenzij het belang van de vereniging daarmee ernstig in het gedrang komt.
Wettelijk gezien mogen we de ALV uitstellen omdat we met elkaar in hele bijzondere omstandigheden zitten.

Het tweede punt is gelukkig wat positiever en dat betreft de trainingen voor de pupillen en de jeugd, die vanaf 29 april weer gegeven mogen worden. Voor de kinderen tot 12 jaar zijn er geen beperkingen wat betreft afstand houden tot elkaar, voor de jeugd van 12 t/m 18 gaat wel de 1,5 meter afstandsregel gelden. Naar aanleiding van protocollen die de Atletiek Unie dit weekend gaat publiceren gaan bestuur en trainers met elkaar in overleg hoe en wanneer we de jeugdtrainingen weer gaan opstarten. Wij zullen ouders en de jeugdige sporters nader inlichten zodra we meer duidelijkheid hebben.
Ondanks het feit dat de trainingen voor de jeugd weer gaan beginnen, blijft het complex verder nog steeds op slot tot er weer nieuwe verruimende maatregelen worden aangekondigd. Er zal vast bij de leden nagedacht worden over het innen van contributie nu er al een poos niet meer in verenigingsverband gesport kan worden. Hierbij volgen wij die lijn van NOC*NSF: “we zijn met z’n allen lid van de vereniging, laten we ook met z’n allen de kosten dragen, dan ontstaan er nergens onoverkomelijke problemen. Als iedereen nu zijn verplichtingen blijft nakomen dan kunnen, we nadat deze crisis voorbij is, bekijken hoe dat heeft uitgepakt”. Uw bestuur gaat hierin mee en wil in het laatste kwartaal van dit jaar bekijken hoe we de crisis financieel doorgekomen zijn.
Een mooi geste van de Gemeente om geen huur te rekenen zo lang de baan dicht is, helpt ons in ieder geval ook.

Blij zijn we met onze trainers die toch op één of andere manier (o.a. whatsapp) hun trainingen doorgeven aan hun lopers en dat Bob Wisse met zijn mannen gewoon doorgaan met werkzaamheden op en rond de baan. Het gras wordt gemaaid, de baan is weer helemaal gereinigd, de vlaggenmasten zitten weer strak in de verf en de steeplebalken kunnen weer een standje hoger.

We hopen jullie allemaal in goede gezondheid weer snel te zien. Blijf bewegen en houd voorlopig nog 1,5m afstand!

Het bestuur.

 

 

Algemeen nieuws Overzicht