Ledenvergadering zet trouwe en actieve leden in het zonnetje.

Op 27 november jl. werd, tijdens de Algemene Ledenvergadering, een viertal zeer actieve en trouwe leden op feestelijke wijze in het zonnetje gezet.
Twee leden, die langdurig vrijwilligerswerk hebben verricht, werden benoemd tot lid van verdienste en aan twee leden werd de waarderingsspeld van de vereniging uitgereikt vanwege het feit dat ze 30 jaar ononderbroken lid zijn van de vereniging.

Lid van verdienste

Paula Snellink en Jaap Vlaming werden vanwege hun buitengewone verdiensten benoemd tot lid van verdienste van de vereniging. Beiden geven, op geheel eigen en verschillende wijze, invulling aan de functie van trainer.

Paula Snellink

Paula werd in 1999 door Piet Oud, een van de oprichters van AV NOP en grondlegger van de recreatiesport bij de vereniging, gevraagd hem op te volgen bij de 55+groep.        
Zij begon met de maandagmiddaggroep en al snel werd dat uitgebreid met de dames trimgroep op de dinsdagmorgen en de gecombineerde wandel/trimgroep op donderdagmiddag.

Haar trainingen werden en worden nog steeds erg gewaardeerd. De trainingen zijn zeer gevarieerd, voor elke wat wils op elk niveau, zowel bij de wandelaars als bij de trimmers en worden op een prettig strenge manier gegeven. De kantjes eraf lopen is er bij haar niet bij.

De sociale kant van het verenigingsleven vindt Paula heel belangrijk. Na afloop van elke training wordt er altijd gezamenlijk koffiegedronken. Voor sommigen is dat het belangrijkste onderdeel van de middag of de morgentraining.

Een keer in de maand vindt op donderdagmiddag een speciale training plaats. Met een groepje sporters bereidt Paula die “specials” voor. Meestal worden daarbij in groepjes de opdrachten afgewerkt, bij onder meer de knarrenloop, de biatlon, de vijfkamp, het klootschieten. In december wordt de Sint-Nicolaasloop traditioneel afgesloten met een diner voor de sporters met hun eventuele partner.

Paula is lid van de looptrainerscommissie, fungeert vanaf 1999 als jurylid bij de wedstrijden op de Bosbaan en is, als vaste bezoeker van de ledenvergaderingen zeer betrokken bij het wel en wee van de vereniging.  

Op voorstel van het bestuur heeft de vergadering besloten Paula, vanwege buitengewone verdiensten voor de vereniging, te benoemen tot lid van verdienste. Zij werd door de voorzitter in de bloemen gezet en ontving een oorkonde in een lijst.

Jaap Vlaming

Jaap werd al in 1985 lid van de vereniging. Tot 2004 trainde hij bij de wedstrijdgroep baanatletiek. Toen in dat jaar deze trainingsgroep zonder trainer kwam te zitten is Jaap in zijn eentje op de baan gaan trainen. Al snel sloten zich andere atleten bij hem aan en ontstond een “illegaal” trainingsgroepje, dat na een aantal kleine botsingen met de ook op de baan aanwezige, officiële trainingsgroepen in eerste instantie werd gedoogd en later de officiële status van trainingsgroep kreeg.

Naast de trainingen voor senioren verzorgde Jaap al heel snel ook trainingen voor de junioren van de vereniging, die te kampen had met een trainerstekort. Vele uren stond Jaap vanaf dat moment op de baan. Hij leidde de trainingen, volgens de Pose-Verheul- methode, op geheel eigen, kundige wijze. De junioren moesten daar in eerste instantie aan wennen: af en toe lopen op blote voeten en achtjes draaiend op het gras van het middenterrein was in hun ogen wel een beetje vreemd, maar al snel wisten ook zij zijn loop- en hordetrainingen zeer te waarderen.

In de begeleiding van zijn sporters is Jaap ook heel sterk. Heel veel weekenden gaan deels op aan zijn functie als trainer/begeleider. Zowel in het baanseizoen in de zomer als in het winterseizoen, met de vele crossen, begeleidt Jaap zijn atleten bij wedstrijden in praktisch heel Nederland. In de weekenden dat er geen wedstrijd is last hij meestal een training in voor zijn atleten.

Jaap “ademt” atletiek. Hij is een bevlogen trainer. Bij hem staan de sport en zijn atleten op de eerste plaats en direct daarna volgt de vereniging. Hij bezoekt trouw de commissievergaderingen van zowel de loopgroepentrainers als de jeugdtrainers, want “waar ze het over je hebben, moet je bij zijn”.  

Op voorstel van het bestuur heeft de vergadering besloten Jaap, vanwege buitengewone verdiensten, te benoemen tot lid van verdienste van de vereniging. Ook hij ontving een oorkonde in een lijst en een prachtige bos bloemen uit handen van de voorzitter

Waarderingsspeld

Voor leden die 30 of meer jaren lid zijn van een vereniging kan het niet anders dan dat die vereniging veel voor hen betekent in hun leven. In de eerste plaats op sportief gebied, door regelmatig deel te nemen aan de trainingen van een de trainingsgroepen die de vereniging rijk is. In de tweede plaats door het sociale aspect van een sportvereniging: het samen trainen, gezamenlijk deelnemen aan wedstrijden en aan andere activiteiten, zowel binnen als buiten de vereniging.

Het zijn leden die niet alleen nemen, maar ook geven. Het is geweldig om te zien dat deze mensen door het verrichten van vrijwilligerswerk heel belangrijk zijn en zijn geweest voor de vereniging. Het zijn de leden voor wie vrijwilligerswerk erbij hoort, vanzelfsprekend is. Vrijwilligerswerk in allerlei vormen en op allerlei gebieden. De een neemt plaats in het bestuur, de ander verricht commissiewerk en weer een ander helpt als verkeersregelaar bij evenementen of schildert reclameborden. Elk op zijn/haar eigen manier. Samen zorgen zij er mede voor dat de verenging een vereniging blijft en geen bedrijf wordt.  

Voor Grietje Overmars en Ben Maas geldt het bovenstaande zeker: beiden waren en zijn nog steeds zeer actief op zowel het sportieve vlak als bij het vrijwilligerswerk. Zij ontvingen tijdens de vergadering de waarderingsspeld en werden daarbij persoonlijk toegesproken en in de bloemetjes gezet.

Algemeen nieuws Overzicht