Algemene Ledenvergadering op 27 november.

Op 27 november a.s. zal in de kantine de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.
De vergadering zal om 20.00 uur beginnen.
De begroting en de hoogte van de contributie voor het komende kalenderjaar worden op deze avond vastgesteld.
Het huishoudelijk reglement is op enkele punten gewijzigd en die wijzigingen dienen te worden goedgekeurd door de vergadering.

Het wordt al bijna een traditie dat tijdens de najaars-ledenvergadering een aantal trouwe en actieve leden in het zonnetje wordt gezet.
Twee waarderingsspelden zullen op deze avond worden uitgereikt en het bestuur zal de vergadering voorstellen Paula Snellink en Jaap Vlaming, vanwege hun grote verdiensten voor de vereniging, te benoemen tot lid van verdienste.

Corinne Nugter

Na het huishoudelijk gedeelte zal Corinne Nugter, begonnen als pupil bij AV NOP en al jaren bij de top van Nederland behorend bij het kogelstoten en het discuswerpen, de aanwezigen een kijkje gunnen in de keuken van een topsportster.  

De uitnodiging, de agenda, het verslag van de voorjaarsvergadering en de overige informatie met betrekking tot deze vergadering zullen binnenkort via een extra nieuwsbrief naar de leden worden gestuurd.  
Het bestuur hoopt op een grote opkomst van de leden en de ouders van de jeugdleden.
Het is de gelegenheid bij uitstek om uw interesse te tonen in het wel en wee van de vereniging.

Klik HIER voor de Agenda

 

Downloads:

Algemeen nieuws overzicht