Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 29 mei 2019

Aan de leden en de ouders van de pupillen en D-junioren van AV NOP,

Op woensdag 29 mei a.s. wordt in de kantine de Algemene Ledenvergadering gehouden, de vergadering beging om 20.00 uur.

Tijdens deze voorjaarsvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de aanwezige leden. Deze verantwoording valt uiteen in twee onderwerpen: ten eerste is het bestuur belast met de verantwoording van de activiteiten van het afgelopen jaar en ten tweede dient de penningmeester (namens het bestuur) in het financiële verslag verantwoording af te leggen over de financiële stand van zaken.

Een vereniging is constant in beweging. Als het goed is gaat ze met de veranderingen in de sport en in de samenleving mee. Aanbod en vraag zijn, ook binnen een sportvereniging, in constante beweging. Deze vergadering is voor het bestuur, en dat is minstens net zo belangrijk als terugkijken, ook een gelegenheid om met de leden en de ouders van de jeugdleden in gesprek te komen over de toekomst van de vereniging. Om vooruit te kijken. Wat voor soort vereniging willen we samen zijn? Een open of een gesloten club? Horizontaal of verticaal georganiseerd? Wat staat er op onze verlanglijst als in 2021 de baan gerenoveerd zal worden? Hoe kan de betrokkenheid van de leden worden vergroot?

Twee uitdagingen binnen de vereniging staan onder meer op de agenda: het tekort aan vrijwilligers en het tekort aan trainers/coördinatoren bij alle afdelingen. Over oplossingen voor beide uitdagingen is in alle geledingen van de vereniging lang en veel vergaderd. Door onze leden en de ouders van de jeugdleden vanaf nu actiever en persoonlijker te benaderen verwacht het bestuur de betrokkenheid bij de vereniging en het aantal vrijwilligers te vergroten. Het tekort aan trainers/trainerscoördinatoren lijkt in de sportwereld, en dus ook bij AV NOP, alleen oplosbaar door de aanstelling van betaalde krachten. Een logisch en direct gevolg van het betalen van trainers/coördinatoren zal een verhoging van de contributies voor alle leden zijn.

Voor jullie, leden en ouders van de pupillen en junioren, redenen te over om de uitnodiging voor deze ledenvergadering aan te nemen en daarbij aan te schuiven. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Het is de gelegenheid bij uitstek om jullie interesse voor en betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging te tonen.

De agenda vind je in deze extra nieuwsbrief en op de site. Het verslag van de vorige ALV (november 2018) en de financiële stukken voor deze Algemene Ledenvergadering staan op de site en zijn alleen inzichtelijk voor leden, tabblad de vereniging en dan ALV aanklikken.

We nodigen u en jullie uit voor de ALV en hopen op een grote opkomst van de leden en ouders van pupillen en D-junioren. Het is de gelegenheid bij uitstek om jullie interesse voor en betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging te tonen.

Het bestuur.

Downloads:

Algemeen nieuws Overzicht