Veilig en vertrouwd sporten

De afgelopen maanden is de Atletiekunie druk bezig geweest met het samenstellen van een preventieplan grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk dat alle betrokkenen bij een club weten waar ze terecht kunnen met meldingen van grensoverschrijdend gedrag en dat betrokkenen het vertrouwen voelen om daadwerkelijk meldingen te doen. Vanaf 1 januari 2020 geldt er een meldplicht voor bestuurders én begeleiders bij een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Een melding kan gedaan worden bij de bond of het Centrum Veilige Sport.

In 2018 heeft het AV NOP bestuur een gedragscode overgenomen van het NOC/NSF voor trainers en begeleiders. Onderschrijving van deze gedragscode is sindsdien onderdeel van het aannamebeleid. Verder hebben we twee vertrouwenscontactpersonen opgeleid, Grietje Overmars en Jaap de Jong. Ook vragen we voor trainers die training geven aan onze pupillen en junioren en/of leden met een verstandelijke beperking een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op.

Een vereniging ben en maak je samen. Wil je meer informatie over ons aannamebeleid, de gedragscode en onze vertrouwenspersonen, kijk dan op de site onder het kopje
'de vereniging’.

Algemeen nieuws overzicht