Waarderingsspeld 2016

Eerste waarderingsspelden van AV NOP uitgereikt tijdens ALV

Op 23 november 2016 werden, tijdens de Algemene Ledenvergadering, de eerste waarderingsspelden van de vereniging op feestelijke wijze uitgereikt aan leden die 30 of meer jaren ononderbroken lid zijn van de vereniging.

Voor leden die 30 of meer jaren lid zijn van een vereniging kan het niet anders dan dat die verenging veel voor hen betekent in hun leven. In de eerste plaats op sportief gebied, door regelmatig deel te nemen aan de trainingen van een de trainingsgroepen die de vereniging rijk is. In de tweede plaats door het sociale aspect van een sportvereniging: het samen trainen, gezamenlijk deelnemen aan wedstrijden en aan andere activiteiten, zowel binnen als buiten de vereniging.

Het is geweldig om te zien dat daarnaast deze mensen, bijna zonder uitzondering, door het verrichten van vrijwilligerswerk heel belangrijk zijn geweest voor de vereniging. Het zijn de leden voor wie vrijwilligerswerk erbij hoort, vanzelfsprekend is. Vrijwilligerswerk in allerlei vormen en op allerlei gebieden. De een neemt plaats in het bestuur, de ander verricht commissiewerk en weer een ander helpt als jurylid bij wedstrijden, schildert het clubgebouw of is actief als verkeerregelaar bij evenmenten. Zij zorgen er mede voor dat de verenging een vereniging blijft en geen bedrijf wordt.  

Aan onderstaande leden werd tijdens de ALV en in de weken daarna de waarderingsspeld uitgereikt:

Jopie van Berkum           Riet van der Maden           Wim Salomons
Harm Bos                        Dick Minnaard                   Liesbeth Schillemans
Nenne Engelkes              Ella Oost                            Leen Tulp
Theo van Giessen            Piet Oud                            Wim van der Veen            
Jaap Goosen                    Geert Oving                      Jaap Vlaming         
Gerard Lammers              Siem Pronk                      Annie Wennekers
Aad van Leeuwen            Jan Rinsma                       Lolke Wijnia
Theo Maarse                    Gien Rinsma

De waarderingscommissie heeft veel moeite gedaan om een complete lijst van leden, die in aanmerking kwamen voor de waarderingsspeld, samen te stellen. De moderne, digitale ledenlijst, waar we aanvankelijk blind op vertrouwden, vertoonde allerlei onduidelijkheden en verrassingen en bleek niet het kompas te zijn waar we blind op konden varen. Onze laatste hoop, de oude ledenadministratie van voor het digitale tijdperk, was spoorloos verdwenen en kon daardoor niet meer worden geraadpleegd.  

Mochten er leden zijn die deze keer over het hoofd zijn gezien en die vinden dat ze meer dan 30 jaar ononderbroken lid zijn van de vereniging dan moeten zij niet schromen om contact te zoeken met een van de leden van de waarderingscommissie, zodat ze aan het eind van dit kalenderjaar hun verdiende waarderingsspeld toch nog in ontvangst kunnen nemen. De namen van de leden van de commissie staan voorin de Stafet.

Foto’s van de feestelijke uitreiking, genomen door Jannico Nugter, zijn hieronder te bewonderen.

waardering_01_2.jpgwaardering_02_2.jpg
waardering_03_2.jpgwaardering_04_2.jpg
waardering_05_2.jpgwaardering_06_2.jpg
waardering_07_2.jpgwaardering_08_2.jpg
waardering_09_2.jpgwaardering_10_2.jpg
waardering_11_2.jpgwaardering_12_2.jpg
waardering_13_2.jpg

Overige artikelen Overzicht