Waarderingsspeld 2017

Vijftal trouwe leden ontvangt waarderingsspelden van AV NOP

Op 23 november jl. werd, tijdens de Algemene Ledenvergadering, de waarderingsspeld van de vereniging op feestelijke wijze uitgereikt aan een vijftal leden, dat 30 of meer jaren ononderbroken lid is van AV NOP. Voor leden die 30 of meer jaren lid zijn van een vereniging kan het niet anders dan dat die verenging veel voor hen betekent in hun leven. In de eerste plaats op sportief gebied, door regelmatig deel te nemen aan de trainingen van een van de trainingsgroepen die de vereniging rijk is. In de tweede plaats door het sociale aspect van een sportvereniging: het samen trainen, gezamenlijk deelnemen aan wedstrijden en aan andere activiteiten, zowel binnen als buiten de vereniging. Het zijn leden die niet alleen nemen, maar ook geven. Het is geweldig om te zien dat deze mensen door het verrichten van vrijwilligerswerk heel belangrijk zijn en zijn geweest voor de vereniging. Het zijn de leden voor wie vrijwilligerswerk er bijhoort, vanzelfsprekend is. Vrijwilligerswerk in allerlei vormen en op allerlei gebieden. De een neemt plaats in het bestuur, de ander verricht commissiewerk en weer een ander helpt als verkeersregelaar bij evenementen, verzorgt het clubblad of schildert reclameborden. Elk op zijn/haar eigen manier. Samen zorgen zij er mede voor dat de verenging een vereniging blijft en geen bedrijf wordt. Aan onderstaande leden werd tijdens de ALV de waarderingsspeld uitgereikt: Piet de Vos, Henk Blaauw, Sita Feenstra, Imke Koole en Tiny Wisse. Zij ontvingen niet alleen de waarderingsspeld. Zij werden daarbij ook persoonlijk toegesproken en in de bloemetjes gezet.

 2017waarderingsspeld_2.jpg
Vlnr. Piet de Vos, Henk Blaauw, Sita Feenstra, Imke Koole en Tiny Wisse.

In de weken vooraf en na de ALV heeft een aantal leden, dat helaas niet bij de ledenvergadering aanwezig kon zijn, de waarderingsspeld ontvangen. Bij enkelen gebeurde dat thuis en bij anderen voor of na de training van zijn/haar trainingsgroep. Siedse Herder, Albert Nijmeijer, Jan en Marian Bockweg, Marian Slot, Ria van den Berg en Regina Stoelinga hebben het kleine speldje, met de grote symbolische betekenis, ook in ontvangst mogen nemen. Ook voor hen is dat meer dan verdiend: na een langdurig lidmaatschap en voor alles wat zij in die periode voor de vereniging hebben betekend.

Overige artikelen Overzicht