Informatie Trainingen

Informatie jeugdatletiek

 

Doel vereniging

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel de jeugdleden de atletiek in al haar verschijningsvormen te laten beoefenen.
De leden van AV NOP hebben het recht en de gelegenheid te trainen. Zij kunnen op de atletiekaccommodatie trainen tijdens trainingsuren (zie website) onder leiding van een bevoegde trainer, die aangesteld is door het bestuur van AV NOP.

Training jeugdleden

De pupillen trainen tweemaal op de baan en in de wintermaanden eenmaal in de zaal en eenmaal op de baan.
Alle trainingen zijn in groepsverband. Alle groepen worden in principe geleid door een bevoegd trainer en ouders of oudere junioren. Jongens en meisjes trainen samen.

De nadruk bij de trainingen voor pupillen ligt op de ontwikkeling van motorische vermogens. De basistechnieken van de verschillende onderdelen worden aangeleerd door gericht de onderdelen te beoefenen maar ook veel via spelvormen. Hierbij is het belangrijk dat pupillen plezier aan de trainingen beleven zodat de atletiek positief beleefd wordt en pupillen langer lid blijven van de vereniging. Een goede basis is belangrijk om je verder door te ontwikkelen. We doen ver- en hoogspringen, kogelstoten, balwerpen, sprinten, langeafstandlopen en beoefenen onderdelen van de Athletic Champs (zie wedstrijdinformatie zomerseizoen). Een training bestaat uit een warming-up, twee onderdelen en afstandlopen of een spel. Tijdens de schoolvakanties is er geen training. Via de nieuwsbrief die je enkele malen per jaar ontvangt wordt verdere informatie verstrekt.

De junioren hebben 2 algemene trainingen in de week met daarnaast op maandag de mogelijkheid om met de looptraining mee te doen en op donderdag wordt er een hordentraining gegeven. Elke trainingsgroep wordt geleid door een bevoegd trainer.

Naarmate men ouder wordt neemt het speelse accent af en wordt er meer en meer wedstrijdgericht getraind. De technieken worden verder uitgebouwd en de algemene conditie wordt verbeterd. De trainingen blijven veelzijdig, alle atletiekonderdelen worden aan iedereen aangeboden. Nieuwe atletiekonderdelen vanaf de junioren zijn: hordelopen, polsstokspringen, speer- en discuswerpen, kogelslingeren en hinkstapsprong. De trainingen bestaan uit een warming-up, 2 onderdelen en een coolingdown. In de wintermaanden ligt het accent wat minder op de onderdelen maar meer op uitbouwen conditie en krachtoefeningen. In principe gaan de trainingen altijd door. Mocht dit niet zo zijn dan word je via de trainer op de hoogte gebracht meestal via de email. Via de nieuwsbrief die je enkele malen per jaar ontvangt wordt verdere informatie verstrekt.

Ouders die hun kinderen naar de training brengen worden vriendelijk verzocht niet direct weg te gaan, maar even te wachten tot de training begint. Zorg ervoor dat u na afloop van de training op tijd aanwezig bent om uw kind weer op te vangen. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om de hele training te blijven kijken. Dan kunt u zelf de vorderingen van uw kind aanschouwen!

Maakt u meteen van de gelegenheid gebruik om op het prikbord in het materialenhok het laatste nieuws, mededelingen over wedstrijden, etc. te lezen! Ook de website is een belangrijke bron van informatie. Daarnaast wordt u via de mail op de hoogte gehouden van nieuws over de trainingen en wedstrijden.

Bij langdurige afwezigheid graag de trainer op de hoogte stellen.

Deelname aan wedstrijden

Men kan deelnemen aan officiële wedstrijden vanaf de categorie mini-pupil.

Inschrijven voor wedstrijden kan gebeuren op de lijsten die op het prikbord in het materiaalhok hangen, via atletiek.nu of via Gerrit Minkjan.

Bij competitiewedstrijden dan is het dragen van het clubtenue verplicht. Als vereniging zien we graag dat AVNOP-atleten bij wedstrijden deelnemen in hun clubtenue.

Wij stellen het op prijs als u uw kinderen stimuleert om aan wedstrijden deel te nemen. Wedstrijden zijn een mooie manier om te zien waar je voor traint, of je vooruit bent gegaan door de trainingen.

Bij competitiewedstrijden, medaillewedstrijden en Athletic Champs wedstrijden vertrekken we gezamenlijk bij de atletiekbaan.

Bij wedstrijden wordt er van de vereniging gevraagd dat zij juryleden levert. We vragen de ouders of zij bereid zijn om dit uit te voeren. Doen we dit met zijn allen dan is het een kleine moeite en kunnen we elkaar afwisselen.

We proberen dat er bij de wedstrijden een trainer aanwezig is die een stukje coaching doet maar waar u ook terecht kan met vragen.

Voor verder informatie over wedstrijden zie: wedstrijden zomerseizoen, wedstrijden winterseizoen en uitleg competitie.

Informatie over de baanatletiek Overzicht