Aad van Leeuwen lid van verdienste

Lid sinds 1974;

Houdt al jarenlang de clubrecords bij. Hij en zijn familie staan er  verdacht vaak bij genoemd;
Aad probeert nog steeds clubrecords te vestigen? Dit jaar op de 400m en 800m bij de 70+ in Hengelo op het NK-masters

Tijdens de clubkampioenschappen stond de 100 en 200m op het programma helaas raakte Aad bij het inlopen geblesseerd. 
De laatste jaren is hij notulist bij bestuursvergaderingen, ALV’s en voorzittersoverleggen.

Overige artikelen Overzicht