Gerrit Minkjan lid van verdienste

Gerrit, we hebben elkaar leren kennen op de atletiekbaan. Ik gaf Arne trainen en jij was altijd wel mee met wedstrijden, samen met Chris. Later heb ik Chris ook trainen mogen geven.

Jij hebt je altijd actief ingezet voor AV NOP en bent vanuit daar wedstrijdsecretaris jeugd geworden. Vanaf 1995 doe je dit al!
Vroeger kwamen de atleten een envelop met geld brengen om zich op te geven voor wedstrijden, tegenwoordig betaald AV NOP voor veel jeugdwedstrijden het inschrijfgeld.
Je bent ook meteen lid geworden van de Commissie Wedstrijdsport. Dit is in 1998 de WOC geworden en hier ben je tot op heden nog lid van.

In 1998 ben je ook lid geworden van de Trainerscommissie voor de jeugd en ook dit doe je nu nog steeds.
In 2007 ben je ook in het bestuur gekomen en tot afgelopen mei heb je deel uitgemaakt van het bestuur, dus ruim 14 jaar heb je mee geholpen de club te besturen. En ook al ben je geen bestuurslid meer, we mogen nog altijd gebruik maken van je kennis, bijvoorbeeld bij wijzigingen in het huishoudelijk reglement. Daar zijn we erg blij mee!

In 2014 was je de initiatiefnemer voor het oprichten van de waarderingscommissie en hier ben je nu ook nog steeds lid van. Meestal mag je vanuit deze functie mensen in het zonnetje zetten, maar deze keer zetten we jou in het zonnetje. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk gaat niet altijd makkelijk meer doordat je ogen je steeds meer in de steek laten, maar je gaat niet bij de pakken neerzitten. Bedankt voor je inzet al deze jaren en we hopen dat je nog vele jaren betrokken blijft bij AV NOP!

Overige artikelen Overzicht