Informatie wedstrijden zomerseizoen

Informatie over de wedstrijden voor de jeugd in het zomerseizoen 2024

Medaillewedstrijden

De medaillewedstrijden vormen een serie van vier wedstrijden. Deze wedstrijden hebben afwisselend een A- en een B-programma, waarbij elk programma tweemaal wordt georganiseerd. Indien  mogelijk vindt zowel voor als na de zomervakantie een wedstrijd met het A-programma en een wedstrijd met het B-programma plaats.

De geleverde prestaties worden in een puntentotaal omgezet, dat recht geeft op een "gouden", "zilveren" of "bronzen" herinnering. Om voor een herinnering in aanmerking te komen moet een atleet aan ten minste drie van de vier wedstrijden hebben deelgenomen. De beste prestaties op de verschillende onderdelen gelden voor het eindpuntentotaal.

Op de website van de regio IJsseldelta staat onder Reglement medaillewedstrijden veel informatie over de medaillewedstrijd en regiowedstrijden.
Op die site staan onder meer alle wedstrijdprogramma’s van de medaillewedstrijden, de limieten en de daarbij horende puntenaantallen van de verschillende wedstrijdonderdelen vermeld.

Pupillencompetitie

De pupillencompetitie heet Athletics Champs. De opzet van deze wedstrijden gaat uit van een hogere intensiteit in een kort tijdsbestek. De wedstrijden worden in teamverband uitgevoerd. Ouders hebben een actieve rol in de begeleiding en de jurering bij deze wedstrijden.

Voor meer informatie over de Athletics Champs kunt u ook op de website van de Atletiekunie kijken.

Juniorencompetitie

Informatie over de juniorencompetitie staat op de website van AV NOP, in het hoofdmenu onder Baanatletiek, in het submenu informatie, dan informatie over de competitie voor Junioren en Senioren.

Inschrijven voor de wedstrijden door pupillen en junioren.

De aankondigingen van de wedstrijden in de regio IJsseldelta, waartoe ook AV NOP behoort, van belangrijke bovenregionale- en van landelijke wedstrijden worden ruim voor het sluiten van de inschrijving opgehangen op het prikbord in de materiaalruimte.

Om geen belangrijke informatie over wedstrijden te missen wordt aangeraden ten minste een keer per week even op het prikbord te kijken.

Voor de wedstrijden waarvoor AV NOP het inschrijfgeld betaalt hangt bij de aankondiging een inschrijfformulier, tenzij de atleet zichzelf dient in te schrijven voor de wedstrijd via www.atletiek.nu.
Als een atleet deel wil nemen aan een van die wedstrijden moeten op het inschrijfformulier alle gevraagde gegevens worden ingevuld en daarna zorgt de wedstrijdsecretaris van de vereniging ervoor dat hij/zij wordt ingeschreven voor de betreffende wedstrijd en het inschrijfgeld wordt betaald.

Voor de regiowedstrijden kan niet individueel worden ingeschreven.

Voor wedstrijden waarvoor AV NOP het inschrijfgeld niet betaalt en waarvoor geen inschrijfformulier wordt opgehangen in de materiaalruimte, moet door de atleet zelf worden ingeschreven via de website www.atletiek.nu. De betaling van het inschrijfgeld voor deze wedstrijden wordt ook via deze website geregeld.

Betaling van het inschrijfgeld voor de wedstrijden.

Al vele jaren betaalt de vereniging voor een aantal wedstrijden het inschrijfgeld voor de jeugdatleten. In de periode van april tot en met oktober betaalt AV NOP het inschrijfgeld voor de volgende wedstrijden:

  • Voor alle medaille- en competitiewedstrijden voor de pupillen en junioren;
  • Alle officieuze en officiële Nederlandse kampioenschappen. Voor de meerkampen het volledige inschrijfgeld en voor de overige officiële NK’s het inschrijfgeld voor maximaal twee onderdelen per deelnemer.

Voor deelname aan de AV NOP Special en de clubkampioenschappen op de baan hoeven de jeugdleden geen inschrijfgeld te betalen.

Voor alle overige wedstrijden waaraan je wilt deelnemen komt het inschrijfgeld voor eigen rekening.

Vervoer naar de wedstrijden.

Samen uit, samen thuis. Een stelregel die wij zoveel mogelijk ten uitvoer brengen voor de wedstrijden waar de atleten in clubverband naar toe gaan. In ieder geval voor de pupillenwedstrijden en de juniorencompetitie.
Het tijdstip van vertrek wordt door de trainers aan de atleten meegedeeld tijdens een van de laatste trainingen voor de wedstrijddatum of via de e-mail.
Om te voorkomen dat bij het vertrek onnodig op een atleet wordt gewacht, die op eigen gelegenheid naar de wedstrijd reist, wordt u verzocht de trainer van uw kind(eren) op de hoogte te stellen van het niet meerijden van uw kind(eren) met de groep.

Informatie over de baanatletiek Overzicht