Jan Bockweg erelid

Jan Bockweg

Toen Jan op 3 januari 1982 verhuisde van Laren naar Emmeloord stond een delegatie van AV NOP hem op te wachten bij de Ketelbrug, om hem te vragen bij AV NOP actief te worden. Zijn naam en faam als organisator van wedstrijden en als bestuurslid, hij was al voorzitter van BAV uit Baarn, was hem vooruitgesneld en deze kans moest de vereniging niet laten lopen.
Jan werd die maand al lid van AV NOP, meer dan 35 jaar geleden, en dat hebben we geweten, op bestuurlijk niveau, als organisator en commissielid. Het eenvoudig iets regelen voor een vereniging zou bij hem uitgroeien in de loop van de tijd tot een (bijna) volledige baan.

Medeorganisator van wedstrijden

Al in het eerste jaar het NK, er zouden er nog vele volgen, het NK-estafette voor teams op de baan (in Zwolle).Daarna volgden nog heel veel wedstrijden bij AV NOP, van klein naar heel groot: clubkampioenschappen, jeugdwedstrijden (ook indoor), NK’s voor junioren (meerkamp en individueel), meerder ONK’s voor atleten met een beperking met internationale deelname (naast de buurlanden ook atleten uit Iran, Rusland, Marokko, Mexico, Zuid-Afrika), en als hoogtepunt het NK Baanatletiek in 1997 voor senioren. Maar ook in de wegatletiek droeg hij zijn steentje bij: de 24 uurs loop en diverse andere lopen, waaronder de FPR.
Wedstrijden werden in het begin georganiseerd door een aantal personen: onder meer Jan, Jan Rinsma en Clemens Overmars. Pas later was er een Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) waarvan Jan jarenlang deel uitmaakte.

foto_jan_bockweg_erelid_nov_2018_1.jpg

Bestuurlijke activiteiten

Al in de jaren 80 maakte Jan deel uit van het bestuur en na een onderbreking was hij van 1998 tot 2012 weer bestuurslid. De meeste jaren daarvan met Clemens Overmars, “mijn sportieve soulmate in de organisatie”, waarmee hij op vele gebieden geweldig kon samenwerken. Jan heeft allerlei functies binnen en buiten het bestuur bekleed, soms combineerde hij functies: secretaris, waarnemend voorzitter, secretaris en algemeen commissaris. Hij drukte in deze periode zijn stempel op het beleid en de structuur van de vereniging. 
Steeds meer commissies werden, voor veel werkzaamheden en activiteiten, ingesteld binnen de vereniging. Commissies die zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid hun taken uitvoerden en nog steeds uitvoeren. 

De accommodatie

Toen Jan lid werd vertoefde de vereniging al op de grasbaan aan de Fjord. Met de voorbereiding op en de komst van de Bosbaan, in 1991, tot op heden (Als lid van de  werkgroep baanrenovatie 2021) heeft Jan zich zeer ingezet voor de accommodatie in zijn geheel, maar voor het wedstrijdgedeelte in het bijzonder. Hij wilde graag een volwaardige atletiekbaan, die ook geschikt zou zijn voor “zijn” grote wedstrijden. Met name bij de renovatie van de baan in 2006 heeft hij er, in nauw overleg met de gemeente, mede toe bijgedragen dat dat laatste tot stand kwam. “De mooiste baan van Nederland”, zeggen veel bezoekers. Iets waar hij en zeker ook de vereniging zeer trots op zijn.

Jan heeft, de afgelopen 36 jaar zijn stempel gedrukt op bovenvermelde drie onderdelen van de vereniging. Onderdelen waarover hij vaak tegelijkertijd en naast zijn activiteiten bij en voor de Atletiekunie zijn grote kennis van zaken, aandacht, energie en tijd verdeelde. Steevast op zijn eigen wijze: doelgericht, ambitieus, gedreven en betrokken. Een werkwijze waarin velen met hem meegingen en af en toe iemand, waarmee het niet klikte, afhaakte. Maar altijd met een groot hart voor de atletiek en met name voor “zijn” vereniging, de Atletiekvereniging Noordoostpolder.

Jan is 10 november 2022 overleden.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                  

                                                                                                                  

 

Overige artikelen Overzicht