Lid van verdienste Gerard en Rommie

lid_van_verdienste_2_1.jpgRommie en Gerard werden als stel toegesproken en gezien de overeenkomsten in de chronologie van hun functies en in hun verdiensten voor AV NOP is dat heel begrijpelijk.
Zowel Rommie als Gerard werden in 1992 lid van AV NOP. In 1995, ze waren nog maar drie jaar lid van de vereniging, werden beiden bestuurslid: Rommie als algemeen bestuurslid en Gerard als penningmeester. Rommie liep in die tijd een beetje uit de gezamenlijke pas, want ze werd meteen ook lid van de Commissie Wedstrijdsport. Niet zomaar lid, nee ze was zowel voorzitter als secretaris van deze commissie.
In 1998 traden beiden af als bestuurslid en Rommie verliet de Commissie Wedstrijdsport. Een commissie die ophield te bestaan en werd voortgezet als de Wedstrijd Organisatie Commissie, de WOC.
Zij functioneerden en functioneren nog steeds regelmatig als jurylid bij de door AV NOP georganiseerde atletiekwedstrijden.lid_van_verdienste_3_1.jpg
In 2007 pikken zij de gezamenlijke draad weer op en worden lid van de Commissie Recreatiesport. Een commissie die ze een jaar later beiden weer verlaten om in dat jaar samen toe te treden tot de Commissie Trainersloopgroepen. Samen zijn ze in die commissie zowel voorzitter, secretaris als vaste invaltrainers en die functies vervullen ze tot op de dag van vandaag.
Dat Gerard even zitting nam in de kascommissie en als (Inval)trainer de krachtraining bij de vereniging verzorgde en Rommie al bijna tien jaar lid is van de schoonmaakploeg mag gezien hun overige gezamenlijke activiteiten voor de vereniging niet een bezwaar zijn om ze “een heel goed stel” te noemen.
Al die jaren volgen ze het wel en wee van de vereniging op de voet. Ze zijn trouwe bezoekers van feestavonden en de Algemene Ledenvergaderingen, altijd met een goed humeur, constructief en kritisch.

Overige artikelen Overzicht