Lid van verdienste Annie Wennekers

lid_van_verdienste_1_2.jpgAnnie is in 1974 bij AV NOP binnengelopen vanwege de gezelligheid en ze heeft binnen de vereniging haar sporen nagelaten, in positieve zin gesproken.
Vanaf 1974, dus eigenlijk direct bij haar binnenkomst, is ze lid geworden van de KBC, de Kantine Beheer Commissie.
In die tijd heeft ze het schoonmaken van het clubgebouw door vrijwilligers opgezet. Het schoonmaken gebeurt nog steeds door de vrijwilligers van de schoonmaakploeg, die volgens een uitgekiend rooster elke maandagmorgen bij toerbeurt het clubgebouw schoonmaken.
Na 8 jaar trouwe dienst heeft ze in 1982 afscheid genomen van deze commissie.
In 1978 is ze geslaagd voor Recreatiesportleider A, cum laude. Met de juiste papieren op zak werd ze in dat jaar meteen lid van de Recreatiecommissie. Organiseerde met anderen, vooral nog aan de Fjord, verschillende feestavonden en het Dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Annie heeft ook vele jaren in de organisatie van de Wampex gezeten: in de jaren 1986-1988, 2005-2007 en 2009-2011.
Ook vanaf 1978 ging ze trainingen verzorgen. Ze gaf, in de loop van de tijd en samen met veel andere trainers, training aan verschillende trainingsgroepen. Zowel op de atletiekbaan als in de Bosbadhal en zelfs, met de 55+groep, in het Voorsterbos bij Kraggenburg.
Ze is initiatiefrijk en houdt van aanpakken. Ze had een eigen werkgroep, de “Werkgroep Wennekers”, en nam plaats in de werkgroep die het waarderingsbeleid van de vereniging voorbereidde.
Annie is in 2000 medeoprichtster van de wandelafdeling en daar is ze, tot op de dag van vandaag, nog steeds erg bij betrokken als voorzitster van zowel de WAC als de WTC.
Van 2005 tot 2014 heeft ze, met enkele onderbrekingen, trainingen voor de wandelgroepen verzorgd, met name op de donderdagavond. Ze stimuleerde de wandelaars om als groep deel te nemen aan wandelevenementen. Vanaf 2009 neemt ze elk jaar met een steeds groeiende groep deel aan de Heuvelland-vierdaagse in Limburg.

Overige artikelen Overzicht