Ogenblik a.u.b. ...
Je bent niet ingelogd
Facebook Twitter

Nieuwsbericht

ALV 30mei2018
   (17-05-2018)

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering.

Aan de leden en de ouders van de pupillen en D-junioren van AV NOP,

Op woensdag 30 mei a.s. zal in de kantine de Algemene Ledenvergaderingvergadering plaatsvinden. De vergadering zal om 20.30 uur beginnen.

Tijdens deze voorjaarsvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de aanwezige leden. Deze verantwoording valt uiteen in twee onderwerpen: ten eerste is het bestuur belast met de verantwoording van de activiteiten van het afgelopen jaar en ten tweede dient de penningmeester (namens het bestuur) in het financiële verslag verantwoording af te leggen over de financiële stand van zaken.

Een verenging is constant in beweging. Als het goed is gaat ze met de veranderingen in de sport en in de samenleving mee. Aanbod en vraag zijn, ook binnen een sportvereniging, in constante beweging.                                                                                                                            
Deze vergadering is voor het bestuur, en dat is minstens net zo belangrijk als terugkijken, ook een gelegenheid om met de leden en de ouders van de jeugdleden in gesprek te komen over de toekomst van de vereniging. Om vooruit te kijken. Wat voor soort vereniging willen we samen zijn? Een open of een gesloten club? Horizontaal of verticaal georganiseerd? Wat staat er op onze verlanglijst als in 2021 de baan gerenoveerd zal worden? Hoe kan de betrokkenheid van de leden worden vergroot?

Voor jullie, leden en ouders van de pupillen en junioren, redenen te over om de uitnodiging voor deze ledenvergadering aan te nemen en daarbij aan te schuiven.                                                                           
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Het is de gelegenheid bij uitstek om uw interesse voor en betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging te tonen.

De uitnodiging met de agenda voor deze Algemene Ledenvergadering kunt u hier vinden.

De notulen van de najaarsvergadering, die op 23 november 2017 werd gehouden, kunt u hier nog eens rustig nalezen.

Het gewijzigde Huishoudelijk Reglement is hier na te lezen. De wijzigingen en aanvullingen zijn groen gearceerd aangegeven.

De nieuwe gedragscodes en de gewijzigde reglementen staan op de website onder “Vereniging” in het submenu onder “Gedragscodes/Reglementen”, hier dus.

 

Verslagen van eerdere ALV's en jaarverslagen zijn allemaal op deze pagina te vinden.

Sponsoren

 

Facebook