Ogenblik a.u.b. ...
Je bent niet ingelogd
Facebook Twitter

Nieuwsbericht

Teller bij de gemeenteraadsverkiezingen
   (22-01-2018)

Beste verenigingsleden,

Op woensdag 21 maart 2018 is het weer zover, de gemeenteraadsverkiezingen. Gelijktijdig vindt ook het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) plaats. Om jongeren te betrekken bij de verkiezingen en ze een kijkje achter de schermen te geven, willen wij hen vragen mee te helpen bij het tellen van de uitslag van het referendum. Hierbij vragen wij uw hulp als vereniging.

Wij zijn opzoek naar verenigingsleden tussen de 18 en 30 jaar. Voor het tellen van de stemmen moeten de mensen om 21.00 uur op een aangewezen stembureau zijn (ze krijgen hiervoor een benoemingsbrief thuisgestuurd). Daar worden, onder het toezicht van de telcoördinator, de stemmen geteld volgens een vast proces. We kunnen niet vooraf zeggen hoe laat zij klaar zullen zijn met tellen. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal mensen wat is komen stemmen, of de stembiljetten correct zijn ingevuld etc.

Zijn er binnen uw vereniging leden in de leeftijd van 18-30 jaar die zouden willen helpen op verkiezingsdag 21 maart 2018? Dit horen we graag van u.

We raden aan om de verenigingsleden in tweetallen op te geven. De tweetallen worden dan op hetzelfde stembureau ingezet. Dit is wel zo gezellig en ook handig in verband met het vervoer naar het stembureau en weer terug naar huis.

E-learning

Ter voorbereiding op het telwerk doorlopen de deelnemers via een link een E-learningsprogramma. Ze krijgen achtergrond informatie over het telproces, zodat ze weten wat hun te wachten staat.

Vergoeding

Elke teller krijgt een vergoeding van € 50 (€ 25 voor het slagen van het E-learningsprogramma en € 25 voor het tellen op 21 maart).

We maken de vergoeding na de verkiezingen over naar uw (sport)vereniging.

Verenigingsleden aanmelden

Graag ontvangen wij de aanmeldingen uiterlijk donderdag 25 januari 2018.

Wilt u de verenigingsleden die willen helpen vragen om onderstaande vragen te beantwoorden? Ze kunnen daarna het formulier mailen naar: bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl

 

Vraag

Invullen a.u.b.

Wat is je (Voor en Achter) Naam

 

Heer/Mevrouw

Bent u beschikbaar op 21 maart 2018?

  • Teller. Vanaf 21 uur op het stembureau

Adres

 

Postcode

 

Woonplaats

 

Telefoonnummer

  • Vast:
  • Mobiel:

E-mailadres

 

BSN-nummer

Geboortedatum

Beschik je over een auto?

Ja / Nee

Heb jij dieet wensen? (’s avonds wordt er drinken en een borrelnootje verzorgd)

  • Zo ja welke?

     

  • Nee

Naam (sport)vereniging

 

 

(IBAN) Rekeningnummer (sport)vereniging

 

Sponsoren

 

Facebook