Ogenblik a.u.b. ...
Je bent niet ingelogd
Facebook Twitter

Nieuwsbericht

Algemene Ledenvergadering 23 november 2017
   (09-11-2017)

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 23 november 2017

Aan de leden van de Atletiekvereniging Noordoostpolder,

Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering, die op donderdag 23 november a.s., aanvang 20.30 uur, in de kantine van AV NOP zal worden gehouden.

De agenda voor deze vergadering:

  1. Opening;

  2. Verslag van de voorjaarsvergadering (zie Stafet nr. 80, juni 2017 of Vereniging-ALV); (even geen linkje mogelijk)

  3. Mededelingen;

  4. Ingekomen stukken;

  5. Beleidszaken:

                c. Vertrouwenscontactpersoon;

                b. Grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid commissies;

                c. Baanrenovatie 2021

6. Verantwoording aanleg glasvezel/internet op accommodatie in 2018;

7. Vaststelling van de contributies 2018;

8. Vaststelling van de begroting 2018;

9. Wijzigingen in samenstelling van bestuur;

                                Aftredend: Cor van den Berg, algemeen bestuurslid;

10. Voorziening in vacatures;

11. Uitreiking van de waarderingsspeld van AV NOP;

12. Rondvraag;

13. Sluiting.

Houd voor nadere informatie de website van de vereniging in de gaten.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst van de leden en verheugt zich op een goede en open discussie.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Hier meer info over de ALV

Sponsoren

 

Facebook