Ogenblik a.u.b. ...
Je bent niet ingelogd
Facebook Twitter

Contributie

CONTRIBUTIE PER 01-01-2018

Inschrijfgeld (eenmalig)               € 15,=

Per Kwartaal Per Jaar Wedstrijd licentie
Pupillen € 31,35 € 125,40 € 8,05
Junioren € 38,60 € 154,40 € 14,30
Senioren € 42,95 € 171,80 € 22,85
65+ € 29,45 € 117,80 € 22,85
Gezinscontributie €101,95 € 407,80 afhankelijk van leeftijden
Studentenleden € 14,60
€   58,40 afhankelijk van leeftijd

 Voor jeugdleden is een wedstrijdlicentie verplicht, voor volwassenen op verzoek. Het bedrag van de licentie wordt het eerste kwartaal afgeschreven.

Studenten-leden

Dat zijn leden die elders studeren, daar trainen en voor de vereniging in wedstrijdverband uitkomen. Deze leden betalen een aangepaste contributie. De contributie kunt u betalen door de vereniging te machtigen deze automatisch te incasseren van uw rekening. U heeft  dit aangegeven op het aanmeldingsformulier. De incasso van de contributie vindt plaats op 22 februari, 22 mei, 22 augustus en 22 november.

Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie, voor 28 februari, 31 mei, 31 augustus of 30 november. Het lopende kwartaal moet nog wel betaald worden.

Restitutie

AV NOP hanteert de volgende regeling tot restitutie van de contributie (minus de afdracht aan de KNAU) bij langdurige afwezigheid op de trainingen a.g.v. blessures, zwangerschap of ziekte: Leden moeten bij de trainer en bij de ledenadministratie aangeven, dat zij waarschijnlijk een half jaar aaneengesloten niet kunnen trainen. Het hervatten van de trainingen wordt gemeld bij de ledenadministratie. De penningmeester maakt het bedrag over aan het lid, mits deze geen andere geldelijke verplichtingen heeft ten opzichte van de vereniging. Meldingen schriftelijk aan de ledenadministratie: Ledenadministratie AV NOP Postbus 185 8300 AD  Emmeloord of

Sponsoren

 

Facebook