Penningmeester gezocht

Omdat het huidige penningmeesterschap en het voorzitterschap door dezelfde persoon worden uitgevoerd, zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester die ons bestuur wil versterken. Samen met de voorzitter en secretaris vorm je het dagelijks bestuur en ben je belast met de dagelijkse werkzaamheden en ben je verantwoording schuldig aan het voltallige bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Beheren van de geldmiddelen.
 • Uitbrengen van een financieel verslag van het verenigingsjaar in de Algemene Ledenvergadering.
 • Presentatie van de begroting voor het eerstkomende boekjaar aan de Algemene Ledenvergadering.
 • Ten minste eenmaal per jaar de boeken laten controleren door de kascommissie en daarvoor alle bescheiden overleggen.
 • Voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen.
 • Controleren van rekeningen en zorgen voor betaling.
 • Versturen van facturen.
 • Versturen van aanmaningen.
 • Aanvragen en verantwoorden van subsidies.
 • Bewaken van de begrotingen van de commissies.
 • Zorgen voor adequate verzekering.
 • Afhandelen van fiscale zaken.

Voor de cursief gedrukte taken word je bijgestaan door de financiële administrateur en/of andere vrijwilligers binnen de vereniging.

Ongeveer 10 keer per jaar komt het bestuur bijeen om te vergaderen, verder vinden twee keer per jaar het voorzittersoverleg en de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij je aanwezigheid wenselijk is.

Vacatures Overzicht