Nieuwsbrief Maart 2021

Ons geduld en dat van al onze leden wordt nog steeds zwaar op de proef gesteld. Wij missen de vertrouwde bedrijvigheid op de baan, wij missen de leden, de loopjes, de vrijwilligers, de wedstrijden, de activiteiten, de sport en de gezelligheid. De basics die onze vereniging VERENIGING maken.

De jeugd heeft, op de sneeuwperiode na, gelukkig door kunnen trainen en inmiddels, na de laatste versoepelingen die 16 maart jl. bekend gemaakt werden, mogen alle 18-plussers weer onder strikte voorwaarden trainen op de baan. De persconferentie van 23 maart heeft verder geen ruimte gegeven om weer wat meer “normaal” te kunnen trainen (ook buiten de baan).

Wij willen jullie er nogmaals op wijzen dat in groepsverband sporten alleen mogelijk is als we ons aan de geldende corona maatregelen houden. Als vereniging hebben we ons te houden aan de regels die de overheid en de gemeente ons opleggen. Hoofdtaak van onze trainers is training geven en niet het toezicht houden op het naleven van de coronamaatregelen. Toch moeten wij, op verzoek van de gemeente, coronaverantwoordelijken binnen de vereniging aanwijzen. Om coronaproof training te ontvangen doen we daarom een dringend beroep op jullie; atleten, wandelaars en andere betrokkenen. Houd je aan de regels. Als we samen de schouders er onder zetten blijft de vereniging in beweging (letterlijk en figuurlijk). 

Hoe staat AV NOP er voor:

Annet (Hegeman) heeft de balans over 2020 opgemaakt. Wat ‘opvalt’ is een negatief resultaat van € 7.000. Voornaamste oorzaak is het missen van inkomsten uit wedstrijden/activiteiten, hogere algemene kosten door aanschaf corona materialen en het (nog) niet ontvangen van gelden van derden voor het gebruik van onze kleedkamers en materialen (loopt via de gemeente). Ook hebben we een aantal opzeggingen ontvangen, enkele daarvan zijn corona gerelateerd. Een compensatie van betaald contributiegeld is hierdoor niet haalbaar. We hebben het al eerder gezegd maar we zijn als bestuur blij en trots dat jullie als leden de vereniging van harte blijven ondersteunen.

AV NOP is bezig om zoveel mogelijk een beroep te doen op steunpakketten en regelingen. Recent is het steunpakket corona & sport in Flevoland in het leven geroepen. De organisatie van de FPR heeft aangegeven een bijdrage aan te vragen uit het stimuleringsfonds sportevenementen. Bij nadere informatie is echter gebleken dat er vanuit een vereniging maar één aanvraag gedaan kan worden. Dus we hopen dat de organisatie van de FPR hiervoor in aanmerking komt.

De WOC heeft voor 2021 een aantal wedstrijden op de AV NOP kalender gezet:

1.       10 april: Pupillen, C-D-junioren en junioren, wedstrijden voor eigen leden.

2.       16 mei: Seniorencompetitie 1e divisie.

3.       24 mei: De eerste AV NOP special, een jaarlijks terugkerende wedstrijd met als onderdelen: horden, steeplechase, polsstok hoog en discuswerpen.

4.       26 juni: Junioren medaillewedstrijd.

5.       2 oktober: Clubkampioenschappen.

Uiteraard valt of staat het doorgaan van de wedstrijden met de status van de coronamaatregelen.

Op 26 mei staat de Algemene Ledenvergadering gepland en die zal in ieder geval plaatvinden. Hopelijk fysiek in de kantine en anders online. Belangrijk agendapunt zijn de jaarcijfers van 2020.

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er ook weer een aantal andere sportverenigingen (o.a. Zignea) die gebruik maken van onze accommodatie. Ze zijn zoveel ingepland buiten ons regulier trainingsrooster om.

In de afgelopen maanden is Gerrit Willem Nijland druk bezig geweest met het bouwen van zijn  outdoor fitness genaamd: PUUR zelf ontwikkeling.

Onze materiaalploeg o.l.v. Bob Wisse heeft hand- en spandiensten geleverd door o.a. een stroomkabel te trekken van wedstrijdtoren naar de container van GW.

Gerrit Willem geeft in de volgende alinea meer informatie over zijn nieuwe bedrijf:

“Op het achterste veld bij AVNOP is een unieke buitensport en fitness accommodatie gevestigd, waar je kan werken aan je fysieke- en mentale weerbaarheid. Een rustige plek waar bewegen in de buitenlucht op een unieke nieuwe manier vorm krijgt.
Ik bied persoonlijke begeleiding op het gebied van beweging, sport, leefstijl en coaching, zowel één op één als één op twee. Maar ook adem- en systemisch coaching en voedingsbegeleiding. Daarnaast geef ik verschillende groepstrainingen en groepsprogramma’s.

Mijn naam is Gerrit Willem, maar de meeste mensen zeggen ‘G.W.’. Ik woon in Emmeloord en ben al vanaf 2008 actief in de sport. Mijn passie is bewegen en beweging, in de breedste zin van het woord. Door de combinatie van beweging en coaching, op verschillende vlakken, stimuleer je autonomie en (ver)binding, waardoor er meer energie en vrijheid ervaren kan worden. Door deze multidisciplinaire aanpak op maat, gaan we samen onderzoeken wat jij nodig hebt. Daarom is het altijd persoonlijk en onder begeleiding.

Alle AVNOP leden krijgen 15% korting op een groepstraining abonnement. 
Wil je meer informatie? Kijk dan op www.puurzelfontwikkeling.nl of vraag een vrijblijvend oriëntatie gesprek aan”.

 

 

Tot zover G.W. we wensen hem veel succes met zijn fitness accommodatie en hopelijk ontstaat er een mooie wisselwerking tussen AV NOPPERS die gaan fitnessen en klanten van G.W. die gaan hardlopen of wandelen.

Het zal de komende maanden nog niet makkelijk zijn om wat te organiseren. Zodra de mogelijkheid zich aandient zullen we de LAC en de WAC vragen om een leuke, gezellige en sportieve activiteit te plannen voor wandelaars en hardlopers.

Voor nu, gebruik de trainingsmogelijkheden die er geboden worden (denk aan de regels), blijf gezond, blijf in beweging en hopelijk gaan we ergens in mei of juni weer helemaal los!

Het bestuur.

 

Algemeen nieuws Overzicht