Afscheid van Ans Slot: Hoe de weg naar de 4-daagse leidde via AV NOP

Op 2 oktober jongstleden nam Ans Slot officieel afscheid als wandeltrainster bij AV NOP. Zij vertelde ons hoe haar voornemen om de vierdaagse van Nijmegen te gaan wandelen er uiteindelijk toe geleid heeft dat zij trainster is geworden bij onze vereniging.
Om haar doel ‘het uitlopen van de vierdaagse’ te bereiken werd Ans in 2001 lid van AV NOP. De trainingen van Bart Sonneveld (initiatiefnemer van sportief wandelen) zorgden ervoor dat haar conditie met sprongen vooruit ging. Haar enthousiasme over de trainingen en het wandelen bij AV NOP werkte aanstekelijk. Haar vriendin Janny van Woerden sloot zich ook aan bij de vereniging.

Het wandeltempo in de groep van sportieve wandelaars lag hoog. Voor nieuwkomers was dit tempo vaak moeilijk bij te houden. Ans en Janny namen daarom in maart 2009 het initiatief om een wandelgroep te starten waarin wél lekker gewandeld werd, maar men het toch iets rustiger aan kon doen. Hierop kwam veel respons. Nog steeds wordt er op de dinsdagochtend door een grote groep enthousiast gewandeld, inmiddels onder leiding van Janny Vis en Elly Brunsveld.
Ans bleef zelf op de dinsdag- en donderdagavond wandelen. Eerst als lid, maar later ook als trainster op de dinsdagavond. Met veel plezier heeft Ans zich vele jaren als trainster bij AV NOP ingezet. Dat plezier is nooit verdwenen. 
Nu is het echter tijd dat iemand anders haar taak gaat overnemen. 
Daarom richten we ons nu tot jullie wandelliefhebbers, want we hebben in dit verband goed nieuws:
CURSUSDAG WANDELTRAINER I
Op zaterdag 31 oktober wordt opnieuw de opleiding wandeltrainer I gegeven in ons eigen clubgebouw. Een leuke en leerzame dag waarin je van alles zult leren over wandeltechniek, warming-up en cooling down, omgang met groepen etc. 
De kosten van deze cursusdag worden zelfs door AV NOP vergoed, op voorwaarde dat je bereid bent training te geven aan één van de wandelgroepen in onze vereniging. Hoe meer leden bereid zijn te investeren in zichzelf én in de vereniging des te beter kunnen we de trainers-taken verdelen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk als duo een groep te begeleiden. Het is in het belang van iedereen dat er nieuwe trainers opgeleid worden. Alleen zo blijft de continuïteit van de trainingen gewaarborgd, mocht er om wat voor reden dan ook eens een trainer wegvallen.
Ben je na dit alles enthousiast geworden en denk je: dat is wel wat voor mij neem dan contact op met Saskia Hofland en kijk gelijk even op de website van de KWBN: https://www.wandel.nl/wandeltrainer/opleidingen.html


Groeten, Saskia

Wandel nieuws Overzicht