55+ Groep

55 Plus

Eigenlijk was het, zeker in die tijd, meer dan 30  jaar geleden een waanzinnig idee: Trimmen, hardlopen, voor 50- en 60- plussers ! Wie bedenkt er groep1_1.jpgnou zoiets ??. Dat kun je zulke bejaarde mensen toch niet aandoen ?. Rennen door het bos, je lichaam in alle mogelijke en onmogelijke kronkels bewegen om zogenaamd leniger te worden ?. Spelletjes gaan doen, zoals boompje tikken, of achter een bal aanrennen ?

Idioot gewoon ! Niet Normaal ! Gekkenwerk !
Bottenbrekerij ! Vragen om hartinfarcten !

Heel veel mensen die dachten dat ze over een gezond verstand beschikten hebben in die geest gedacht toen Willem van Dok, onder de vlag van AV NOP, op een woensdagmiddag in 1981 in het Voorsterbos begon met een trimgroepje voor 55-plussers. 
Wim is toen gestart met een stuk of 15 mensen die er toch wel iets in zagen. Een bescheiden begin. Maar daar bleef het niet bij, want dat kleine groepje is inmiddels uitgegroeid tot ruim 40 mensen, die één of twee keer per week met veel succes en met veel plezier bezig zijn met een gezonde lichaamsbeweging, onder deskundige leiding. Dat allemaal dankzij het baanbrekend werk van Willem van Dok ! 
paula_1.jpg
Er is wel veel veranderd in die dertig jaar. Om iets te noemen: 

  • Het aantal is flink gegroeid.
  • Één uur in de week is twee uur geworden.
  • Het leeftijdsverschil is veel groter geworden (onlangs variëerde dit van 54 tot 88 !).
  • Wim van Dok werd opgevolgd door Annie Wennekers, deze weer door Piet Oud, en de laatste 12 jaar zwaait Paula Snellink de scepter.
  • Er gebeurt veel meer dan alleen maar trimmen: We kennen een jaarlijkse fietsdag, op gezette tijden gaan we klootschieten, de Coopertest is ingevoerd (12 minuten loop)
  • We kennen een triathlon (wandelen/fietsen/klootschieten) en een duathlon (lopen balgooien/lopen).
  • Ook hebben we een Sinterklaas-special, een Kerstspeurtocht en een Nieuwjaarsborrel.

Alles met elkaar een heel scala aan activiteiten die illustreren dat de 55-plus groep van AV NOP een heel bijzondere groep is, waarbij het begrip "gezelligheid" heel hoog in het vaandel staat. groep2_1.jpg
Sinds 1996 hebben we ook een Senioren-commissie die de trainer assisteert bij het organiseren van al die bijzondere activiteiten. Enkele vaste vervangers begeleiden de groep als de trainer is verhinderd, ook in de vakantie. 
Omdat we een toch wel bijzondere groep vormen binnen AV NOP presenteren we ons ook maandelijks in ons clubblad "de Stafet" (toekomst deze website) met een soort column, waarin we 't bijzondere proberen uit te dragen.
Dertig jaar geleden was niet te voorzien, dat het in veler ogen dwaze initiatief van Willem van Dok zich zó succesvol zou ontwikkelen en in zo'n grote behoefte zou gaan voorzien.. 

Oorspronkelijk artikel van Johan Voost uit 2001. Aangepast in 2013
Zie hier voor de trainingstijden van de 55+ groep.