Corona update 1 juni 2020

Corona update per 1 juni

Per 1 juni zijn er een tweetal wijzigingen op de bestaande regelingen. De huidige hygiëne- en veiligheidsregels blijven gelden (zie hieronder). Alleen dan kunnen we de trainingen blijven aanbieden zoals we momenteel doen.

Wijzigingen per 1 juni:

  • De atletiekbaan wordt waar mogelijk opengesteld voor de loopgroepen. Tjeerd Popkema coördineert dit met de trainers.
  • Tijdens de training van de 13 tot 18 jarigen vervalt de huidige anderhalve meter maatregel.


Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:  

·        Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.

·        Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor jeugd tot en met 18 jaar tijdens de training). 

·        Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.

·        Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

·        Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf hun risico te analyseren of zij op de accommodatie of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven, raadpleeg desnoods je huisarts.

·        Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

·        Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.

·        Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.  Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.

·        Vermijd het aanraken van je gezicht.

·        Schud geen handen.

Maatregelen voor atleten: 

·        Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.

·        Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de club op zodat de club rekening kan houden met de toestroom.

·        Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.

·        Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.

·        Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie/trainingslocatie.

·        Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers en douches zijn gesloten.

·        Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.

·        Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.

·        Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of maak de materialen schoon voordat iemand anders ze gebruikt.

·        Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.

·        Verlaat direct na de training de accommodatie. 

Algemeen nieuws Overzicht