Trainingen jeugd per 11-05-2020

Beste ouders/verzorgers/atleten,

We leven in rare tijden, maar zoals jullie op de site van AV NOP hebben kunnen lezen is er ook positief nieuws. De trainingen voor de jeugd mogen we weer rustig opstarten. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte stellen van de voorlopige besluiten, de regels, het trainingsschema en de groepsindelingen bij de pupillen en junioren.

Rustig opstarten van de trainingen.
De overheid heeft aangegeven dat kinderen tot en met 18 jaar weer, onder strikte voorwaarden, met regels en aanpassingen, mogen beginnen met trainingen in de open lucht. Fantastisch dat de jeugdtrainers dit opgepakt hebben en hebben gezocht naar mogelijkheden om de atleten van AV NOP weer te kunnen laten sporten! Daar zijn we als bestuur erg blij mee.

Toch zijn er fikse beperkingen. AV NOP heeft aan de hand van concepten van NOC*NSF eigen regels opgesteld om te kunnen starten met de eerste trainingen. Regels waar jij misschien van denkt: is dit nou nodig…JA! Toch wel. Want voor ons is het van het grootste belang dat u zoon/dochter veilig kan sporten. Garanties hebben we niet, maar we kunnen er wel alles aan doen het zo ‘veilig’ mogelijk te organiseren. Met beperkingen en indammingen ten opzichte van normaal. 

Houden we ons aan de regels dan kunnen we in ieder geval weer starten. Dat is voor ons belangrijk.  

De regels
 ·         Vanaf 11 mei starten de trainingen weer bij AV NOP voor de jeugd tot en met 18 jaar. Wel met beperkingen, wel met nieuwe, strenge en strakke richtlijnen, als we ons hier aan houden, kunnen we in ieder geval weer lekker wat oefenen en trainen.
·         Voor de junioren gaan we de regel van 1,5 meter hanteren, voor de pupillen geldt deze regel niet. Alleen trainingen zijn toegestaan. Wedstrijden en toernooien blijven verboden.
·         We starten met kleine groepen, dit houdt in dat de pupillen in eerste instantie 1 x per week komen (de ene helft op dinsdag en de andere helft op donderdag) en dat de junioren minder trainingsmomenten hebben dan ze gewend zijn. In het bijgevoegde document met het trainingsschema en de groepsindeling staat wanneer we uw zoon/dochter verwachten.
·         We hebben een ingang (loophek) en uitgang (grote toegangshek), die als zodanig gebruikt moeten worden. Dit staat duidelijk aangegeven. Ouders blijven buiten het terrein bij het halen en brengen.
·         AV NOP heeft desinfectans aangeschaft voor het reinigen van de materialen. De trainers zullen aanwijzingen geven aan de atleten hoe en wanneer deze middelen gebruikt moeten worden.
·         Een affiche met de regels hebben wij bijgevoegd, zodat u samen met uw zoon/dochter zich al enigszins kan voorbereiden en de eerste training niet verloren gaat aan het bespreken van de regels.
·         Er zullen app-groepen aangemaakt worden bij de junioren waarin atleten zich aanmelden/afmelden voor de training, zodat de trainers inzicht hebben in het aantal atleten waarmee ze rekening moeten houden. Bij de pupillen is er een app-groep atletiek pupillen we vragen aan de ouders om een appje naar Annet te sturen zodat u toegevoegd kan worden aan deze app-groep en ook hierin kunt aangeven wanneer u kind niet komt trainen.
·         Tussen de verschillende trainingen zitten wisseltijden. In deze tijd worden de materialen gereinigd (indien nodig) en op deze manier zorgen we dat er niet te veel atleten tegelijk op het terrein zijn.
·         Ga voordat je vertrekt naar de club thuis naar het toilet, want de toiletten op de accommodatie zijn alleen voor noodgevallen.
·         Trek thuis je sportkleding aan, want de kleedkamers zijn gesloten.
·         Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training naar de atletiekbaan.
·         Verlaat direct na de training de accommodatie.
·         Houdt uw kind thuis als het een van de volgende symptomen heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
·         Houdt uw kind thuis als iemand in uw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
·         Houdt uw kind thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus.
·         Was voorafgaand aan de training, als je de atletiekbaan op komt, je handen met desinfectans.

In de bijlage vindt u het trainingsschema en de groepsindeling

Het bestuur en de jeugdtrainers

 

 

Jaap Vlaming                    06-42984381
Marleen Loman                 06-30096774
Agnes Olgers                     06-13994156
Dennis Veltman                 06-27543546
Annet Hegeman                06-30438292

Downloads:

Baanatletiek nieuws Overzicht