UPDATE Coronavirus 24-03-2020

Beste leden en trainers,

Naar aanleiding van de maatregelen die de regering op 12 maart bekend heeft gemaakt om het Coronavirus te bestrijden, geeft NOC*NSF het advies om ook trainingen, vergaderingen en overleggen af te lassen tot 6 april a.s.
De Atletiekunie neemt dit advies over en het bestuur van AV NOP is van mening dat ook wij dit advies moeten volgen.

De aanvullende maatregelen van de overheid van 23 maart jl. hebben tot gevolg dat de atletiekbaan langer gesloten blijft.

Dat betekent dat ons sportcomplex in ieder geval tot 1 juni op slot blijft.

Daarnaast heeft de atletiekunie vandaag, 24 maart, bekend gemaakt dat alle competitiewedstrijden dit seizoen en alle NK's tot en met 5 juli zijn gecancelled.

Het bestuur.

Hieronder volgt het bericht van de atletiekunie.

Update 24 maart 16:07 uur

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Alle betrokken organisatoren en instanties zijn hierover geïnformeerd.

Competitie en NK's

Dit besluit geldt voor alle niveaus van de atletiekcompetitie, die vanaf 18 april gepland stonden. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact op de atletieksport. Accommodaties zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime en op termijn een verantwoord wedstrijdklimaat.

Ook het Nederlands Kampioenschap Atletiek, gepland van 26 tot en met 28 juni in Den Haag, alsmede de overige NK’s tot en met 5 juli zijn hierbij gecanceld. Momenteel bekijken de LOC's samen met de Atletiekunie de alternatieven om deze evenementen, mogelijk in een andere vorm, in het najaar te laten plaatsvinden.

Overige activiteiten

Met het eerder al stilvallen van alle activiteiten op atletiekclubs zoals trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten, dat nu doorgetrokken wordt tot en met 31 mei, moet de komende weken uitgewerkt worden wat dit betekent voor de rest van het atletiekjaar 2020. Hierbij wordt inbreng verzameld op sporttechnische, organisatorische en financiële aspecten en zal een afgewogen beslissing worden genomen. Het bondsbureau van de Atletiekunie staat in nauw contact met NOC*NSF en competitie coördinatoren, als ook met de verschillende taak- en werkgroepen en haar clubs.

Bovenstaande maatregelen staan in het belang van onze leden en de samenleving in het algemeen en dienen het gemeenschappelijke doel het coronavirus zo snel als mogelijk onder controle te krijgen.

 

Algemeen nieuws Overzicht