cursus assistent looptrainer

De datums voor de cursus assistent looptrainer zijn 20 april, 4 mei en 18 mei.
De workshops op deze zaterdag ochtenden zijn van 9:30 tot 11:30. U kunt zich nog aanmelden!

Op de zaterdagen 20 april, 4 mei en 18 mei van 9:30 tot 11:30 wordt de cursus assistent looptrainer gegeven bij av nop door Tjeerd Popkema.

Algemeen
De interne cursus Assistent Looptrainer 2 is een korte cursus van drie bijeenkomsten bij de eigen vereniging. De cursus heeft tot doel assistenten op te leiden die deeltaken van de looptrainer kunnen overnemen, om zo de belasting voor de looptrainer te verminderen.
Een Assistent Looptrainer 2 helpt de trainer met zijn werkzaamheden voor, tijdens en na de training. Hij werkt op aanwijzingen van de trainer. Hij heeft kennis van de normen en waarden van de loopsport en van de loopgroep waar hij assisteert. Hij kent de gebruiken en regels van de vereniging of loopgroep

Instroomeisen
Deelnemers zijn minimaal 15 jaar oud. Er zijn verder geen specifieke instroomeisen.

Cursus opzet
• drie cursusbijeenkomsten (workshops) van ongeveer 2 uur per keer;
• twee observaties van trainingen;
• twee maal zelf assisteren bij een training;
• kort eindgesprek met de opleider/begeleider van de cursus.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal is ontwikkeld door de Atletiek Unie en wordt bij de eerste workshop uitgedeeld. Dit materiaal bestaat uit uitgewerkte presentaties, opdrachtformuleringen en enkele leerteksten.
Ook is het voor cursisten mogelijk om via een ‘gast-inlog’ toegang te verkrijgen tot de Atletiek Academie waar meer leerteksten digitaal beschikbaar zijn.

Kosten: voor leden van av nop zijn er geen kosten aan deze cursus verbonden.

Inhoud workshops
Workshop 1
• Opzet cursus
• Loopsport in Nederland / in de vereniging (beleidsplan) – Jeugdatletiek in Nederland (visie) • Structuur vereniging
• Doelgroepen (analyse)
• Wat is een goede training?  praktijk
• Hoe kan ik daar als assistent aan bijdragen?
• Kennis genomen van de Gedragscode;
• Introductie observatieopdracht (atleten – trainer)

Workshop 2
• Opbouw training
• Leiding geven aan een groep
• Trainingsvormen en organisatievorm en de mogelijke rol van de assistent  praktijk
• Introductie opdracht training geven en meegaan naar wedstrijd

Workshop 3
• Terugblik op het training geven: ervaringen en leermomenten
• Gang van zaken bij wedstrijden  praktijk
• Opleidingen bij de Atletiekunie; licentiesysteem
• Eindgesprek
• Afsluiting en certificering

Algemeen nieuws Overzicht