Bosbaanloop en nieuwsjaarsreceptie 2019

Zaterdag 12 januari a.s. Bosbaanloop en Nieuwjaarsborrel 

“Klopt niets van, die zijn aardig in de war”, horen we jullie zeggen en zien we jullie denken.

Toch is de bovenstaande aankondiging juist. Op zaterdag 12 januari zal de eerstvolgende Bosbaanloop worden gehouden, met de start om 15.00 uur, en aansluitend, van 16.00-17.30 uur, zal in de kantine van AV NOP de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel plaatsvinden.

De afgelopen jaren vond de Nieuwjaarsborrel plaats op de eerste zaterdag in januari, direct na de clubkampioenschappen cross, die werden gehouden op en rond de atletiekbaan. De laatste jaren stuitte deze combinatie op praktische bezwaren. Een (te klein) aantal vrijwilligers was de hele dag erg druk met de opbouw van het parcours, de organisatie van de cross en de afbouw van het parcours en was daardoor niet in de gelegenheid de Nieuwjaarsborrel te bezoeken.

Voor de clubcross is een prachtige en zeer praktische oplossing voor handen. De door AV NOP de laatste jaren georganiseerde GOK-cross bij Netl is een geweldig alternatief, zowel wat de datum betreft als wat de locatie en het parcours betreft. Twee crossen in een klap.

Alleen een Nieuwjaarsborrel houden, zonder begeleidende activiteit, bleek in het verleden geen succes en daarom werd gezocht naar een activiteit die voor de receptie zou kunnen plaatsvinden. Hopend op een win-win situatie.                                                                                                                      
De LAC bleek, op verzoek van het bestuur, bereid te zijn de Bosbaanloop van januari, die traditioneel op de tweede zondag van de maand plaatsvindt, met een dag te vervroegen en naar de tweede zaterdag te verplaatsen. Een nieuwe combinatie was gevonden. Het zou zomaar een nieuwe traditie binnen de vereniging kunnen worden.   

Laten we met elkaar afspreken dat we allemaal of, iets realistischer, met zoveel mogelijke leden en niet-leden op 12 januari a.s. eerst deelnemen aan de Bosbaanloop. En daarna, terwijl we elkaar met een drankje in de hand een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar wensen, de kakelverse en overheerlijke oliebollen van onze huisbakker Jaap de Jong komen proeven tijdens de Nieuwjaarsborrel.

Hierbij nodigt het bestuur alle leden, ouders van leden, vrijwilligers en alle mensen die, om wat voor reden dan ook, AV NOP een warm hart toedragen uit deel te nemen aan de Bosbaanloop en/of ons en elkaar de hand te komen schudden tijdens de Nieuwjaarsborrel.

Het bestuur.

Algemeen nieuws overzicht