ALV 28 november 2018

Plaats: kantine AV NOP
Datum: woensdag 28 november 2018
Aanvang: 20.30 uur

Onderwerpen: Begroting, contributie, Huishoudelijk Reglement, waarderingsspelden, lid van verdienste, erelid

Op 28 november a.s. zal in de kantine de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

De vergadering zal om 20.30 uur beginnen.
De begroting en de hoogte van de contributie voor het komende kalenderjaar worden op deze avond vastgesteld.
Het Huishoudelijk Reglement is op enkele punten gewijzigd. De wijzigingen zijn hier in het Huishoudelijk Reglement geel gearceerd aangegeven.

​Het wordt al bijna een traditie dat tijdens de najaars-ledenvergadering een aantal trouwe en actieve leden in het zonnetje worden gezet. 
Enkele waarderingsspelden zullen op deze avond worden uitgereikt.
Bea Nugter zal worden benoemd tot lid van verdienste.
Jan Bockweg zal benoemd worden tot erelid.

​De uitnodiging, met de agenda, voor de vergadering kunt u hier bekijken.
Het verslag van de voorjaarsvergadering, die werd gehouden op 30 mei jl., kunt u hier nog eens rustig doorlezen.

​Het Bestuur nodigt u hierbij uit voor deze vergadering en hoopt op een grote opkomst van de leden. Het is de gelegenheid bij uitstek om uw interesse te tonen voor het wel en wee van de vereniging.

Algemeen nieuws Overzicht