Mede-oprichter Piet Oud overleden

Wij ontvingen het droevige bericht dat op
21 december jl. is overleden

Piet Oud

 

Piet was, in september 1963, een van de oprichters van AV NOP.
Hij was meer dan 50 jaar een actief en zeer betrokken lid en in die periode 35 jaar trainer van verschillende recreatieve trainingsgroepen.
In 1984 werd hij, vanwege zijn grote verdienste voor de vereniging en de sport in de gemeente, benoemd tot lid van verdienste en ontving hij een oorkonde van de Gemeente Noordoostpolder.
Piet is voor AV NOP en in het bijzonder voor de groei en bloei van de recreatiesport van zeer grote betekenis geweest. Wij zijn hem daarvoor heel veel dank verschuldigd.        
We gaan in hem een echte clubman missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Bestuur en leden van AV NOP

In memoriam

In september 1963 was Piet een van de vier oprichters van de vereniging. Hij was in die tijd recreatief langeafstandsloper en daarnaast trainer, later officieel recreatiesportleider-A genoemd, en lid van de Technische Commissie.
Hij was een zeer enthousiaste trainer van verschillende recreatieve trainingsgroepen. Hij kon mensen, als geen ander, stimuleren om te gaan bewegen. Zijn trainingen waren erg afwisselend, met regelmatig zelfbedachte nieuwe spelvormen, waarbij er veel aandacht was voor het sociale aspect, zowel tijdens als na de trainingen.    
In het begin vonden de looptrainingen vooral plaats op bospaden en konden enkele technische onderdelen worden getraind op het grasveld achter het toenmalige Professor Ter Veenlyceum. De opening van de eerste atletiekbaan, aan De Fjord in 1970, beschouwde Piet als het echte begin van AV NOP.
De sociale kant van de vereniging vond Piet erg belangrijk. Hij was jarenlang lid van de Commissie Recreatiesport. Dat was een commissie, die buiten de trainingen om, allerlei activiteiten organiseerde voor de recreanten van de vereniging. Ook maakte hij diverse keren deel uit van de organisatie van de nog steeds geroemde en besproken Wampex. 
Piet kan worden gezien als de grondlegger van de recreatiesport bij AV NOP. Vanaf het begin in 1963, met slechts enkele leden, tot en met 1999 is hij heel belangrijk geweest voor de enorme groei en bloei van deze afdeling van de vereniging.
Vanwege zijn grote verdiensten werd Piet in 1984, tijdens de Algemene Ledenvergadering, benoemd tot lid van verdienste van de vereniging en kreeg hij tevens een oorkonde van de Gemeente Noordoostpolder uitgereikt, voor zijn 20-jarige inzet voor “zowel de lichamelijke- als geestelijke conditie van de gemeenteleden”.
In 1999, na 35 jaar trainer te zijn geweest, nam hij afscheid van zijn laatste trainingsgroep, de 55+groep. Daarna bleef hij nog jarenlang actief lopen bij die groep. Tot in 2012, toen het hardlopen niet meer ging. “”Maar ik blijf lid voor de mooie contacten”, zei Piet toen.
Eind november is aan hem de waarderingsspeld van de vereniging uitgereikt. Hij was meer dan 50 jaar lid van de vereniging en dat, samen met zijn geweldige staat van dienst voor de verenging, maakte dat de speld meer dan verdiend was. Het is klein speldje met een grote symbolische waarde. Nogmaals een mooie waardering van de vereniging, voor de belangrijke rol die Piet heeft gespeeld in de eerste 50 jaar van het bestaan van AV NOP, zijn AV NOP.

Algemeen nieuws Overzicht