Commercieel talent

Voor de sponsorcommissie zijn we op zoek naar een nieuw commercieel talent. In overleg en in samenwerking met het andere lid/leden van de commissie worden onderstaande taken en verantwoordelijkheden met elkaar gedeeld:

  • opstellen van het sponsoringbeleid.
  • inventariseren/bijhouden sponsoringmogelijkheden.
  • samenstellen sponsorpakketten.
  • werven van sponsoren.
  • •onderhouden van contacten met sponsoren.
  • toezien op de uitvoering van sponsor tegenprestaties.
  • coördineren van de sponsoring.
  • rapportage en overleg met het bestuur over begroting, stand van zaken, beleid en financieel jaaroverzicht.

Ook voor evenementen worden sponsoren gezocht, denk bijvoorbeeld aan de FPR en de NK’s die we organiseren. De evenementensponsoring valt buiten het takenpakket van de sponsorcommissie, maar de coördinatie van het benaderen van sponsoren valt uitdrukkelijk wel binnen haar verantwoordelijkheid, dit om te voorkomen dat mensen/bedrijven dubbel benaderd worden.

Vacatures Overzicht